IQ หรือ EQ สำคัญกว่า ?? คำถามนี้เป็นหัวใจสำคัญของการถกเถียง ที่ซึ่งเปรียบเทียบกันระหว่างความสำคัญสัมพัทธ์ของ ความฉลาดทางปัญญา (IQ) และ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ผู้เสนอสิ่งที่เรียกว่า “Book Smarts” อาจบอกว่า IQ มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในการกำหนดว่าผู้คนมีชีวิตที่ดีเพียงใด แต่บางเสียงกลับแนะนำว่า EQ หรือสิ่งที่ผู้คนเรียกว่า “คนฉลาดข้างถนน” นั้นสำคัญยิ่งกว่า งั้นสรุปแล้วอะไรสำคัญกว่ากันนะ?

ก่อนอื่นต้องยอมรับว่า สังคมเอเชียรวมถึงประเทศไทยเรา ต่างก็ให้ความสำคัญกับ ความฉลาดทางปัญญา (IQ) ชนิดที่พ่อแม่ญาติพี่น้อง ปลูกจิตใต้สำนึกให้กับลูกหลานเหลนโหลนว่า การเรียนต้องเรียนดี ผลสอบคือตัววัดคุณภาพ ส่วนครูก็มักชื่นชมเด็กเรียนเก่ง แต่รู้ไหมว่านั้น..อาจจะเป็นความเข้าใจที่ผิดก็ได้นะ!

 

IQ หรือ EQ สำคัญกว่า

IQ หรือ EQ สำคัญกว่า ? คำถามถกเถียงเพื่อตัดสินความสำเร็จในชีวิต

ในหนังสือเรื่อง Emotional Intelligence ผู้เขียนและนักจิตวิทยา Daniel Goleman นำเสนอว่า EQ (หรือความฉลาดทางอารมณ์) จริง ๆ แล้วอาจมีความสำคัญมากกว่า IQ โดยมีนัยยะสำคัญว่า EQ กำลังจะกลายเป็น 1 ใน 10 ทักษะจำเป็น ที่ต้องใช้ในการสมัครงาน และระบุด้วยว่า  EQ  สามารถพยากรณ์ “ความสำเร็จในชีวิต” ได้ดีกว่า “สติปัญญา”  

นักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่า การวัดระดับสติปัญญามาตรฐาน (เช่น คะแนนไอคิว) นั้นแคบเกินไป และไม่ครอบคลุมความฉลาดทั้งหมด ของมนุษย์ได้ นักจิตวิทยา Howard Gardner ได้เสนอว่า ความฉลาดทางปัญญาไม่ใช่แค่ ความสามารถทั่วไปเพียงอย่างเดียว เขากลับเสนอว่าจริง ๆ แล้วผู้คนอาจมีจุดแข็งในหลาย ๆ ด้าน แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความฉลาดอย่างเดียว ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าความสามารถในการเข้าใจ และควบคุมการแสดงอารมณ์ สามารถมีบทบาทเท่าเทียมกันกับ IQ ในวิถีชีวิตของมนุษย์ได้เช่นกัน

 

IQ หรือ EQ สำคัญกว่า

ความแตกต่างระหว่าง IQ และ EQ

ความฉลาดทางสติปัญญาหรือ IQ เป็นตัวเลขที่ได้มาจาก แบบทดสอบเชาวน์ปัญญามาตรฐาน ในการทดสอบ IQ ดั้งเดิม คะแนนจะคำนวณโดยการหารอายุทางจิตของแต่ละคน ตามอายุตามลำดับเวลา แล้วคูณจำนวนนั้นด้วย 100 ดังนั้น เด็กที่มีอายุ 15 ปีและอายุ 10 ปีตามลำดับจะมีไอคิว 150 ในปัจจุบัน คะแนนของแบบทดสอบไอคิว ส่วนใหญ่จะคำนวณโดยการเปรียบเทียบคะแนน ของผู้สอบกับคะแนนเฉลี่ยของคนอื่น ๆ ในกลุ่มอายุเดียวกัน ซึ่ง IQ จะแสดงถึงความสามารถ เช่น

 • การประมวลผลภาพและอวกาศ
 • ความรู้เรื่องโลก
 • การคำนวนของเหลว
 • หน่วยความจำในการทำงานและหน่วยความจำระยะสั้น
 • การให้เหตุผลเชิงปริมาณ

ความฉลาดทางอารมณ์ EQ หมายถึงความสามารถของบุคคลในการรับรู้ ควบคุม ประเมิน และแสดงอารมณ์ ซึ่งนักวิจัยอย่าง John Mayer และ Peter Salovey รวมถึงนักเขียนอย่าง Daniel Goleman ได้ถ่ายทอดความกระจ่าง เกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ไว้ จนทำให้มันกลายเป็นประเด็นร้อนในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดการธุรกิจ ไปจนถึงการศึกษา ว่า EQ นั้นเน้นที่ความสามารถ เช่น

 • การระบุอารมณ์
 • การประเมินความรู้สึกของผู้อื่น
 • การควบคุมอารมณ์ของตนเอง
 • การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น
 • การใช้อารมณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารทางสังคม
 • ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น

ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา ความฉลาดทางอารมณ์ ได้เปลี่ยนจาก แนวคิดที่คลุมเครือที่พบในวารสารวิชาการ มาเป็นคำศัพท์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตอนนี้คุณสามารถซื้อของเล่นที่อ้างเรื่อง ช่วยเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ หรือพบได้แม้แต่การลงทะเบียนเรียน ในโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ (SEL) ที่ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะความฉลาดทางอารมณ์ จากในบางโรงเรียนของสหรัฐอเมริกาแล้ว การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ กลายเป็นข้อกำหนดของหลักสูตรไปแล้วด้วยซ้ำ

 

IQ หรือ EQ สำคัญกว่า

แล้วอันไหนสำคัญกว่ากัน?

ในช่วงเวลาหนึ่ง IQ ถูกมองว่าเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จ บุคคลที่มีไอคิวสูงถูกสันนิษฐานและถูกกำหนด ให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ และนักวิจัยถกเถียงกันว่า ความฉลาดเป็นผลมาจากยีนหรือสิ่งแวดล้อม (ธรรมชาติกับการเลี้ยงดู) อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์บางคนเริ่มตระหนักว่า ความเฉลียวฉลาดสูง ไม่ได้รับประกันความสำเร็จในชีวิตเสมอไป นอกจากนี้ ยังอาจเป็นแนวคิดที่แคบเกินไป ในการตัดสินความสามารถ และความรู้ที่หลากหลายของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่

ถึง IQ จะยังคงได้รับการยอมรับว่า เป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คนที่มีไอคิวสูงมักจะเรียนเก่ง มักจะได้รับเงินมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพดีขึ้นกว่าคนทั่วไป

แต่ผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันตระหนักดีว่า IQ ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเดียว ที่กำหนดความสำเร็จของชีวิตเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลที่ซับซ้อน ซึ่งรวมถึง EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ด้วย ปัจจุบันหลายบริษัทกำหนดให้มีการฝึกอบรม ความฉลาดทางอารมณ์ และใช้การทดสอบ EQ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการจ้างงาน การวิจัยพบว่า บุคคลที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง มักจะมีความฉลาดทางอารมณ์มากกว่า ซึ่งบ่งชี้ว่า EQ สูงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ สำหรับผู้นำธุรกิจและผู้จัดการ

ตัวอย่างเช่น บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งค้นพบว่า EQ มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จต่อการขาย ตัวแทนขายที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำ ถูกพบว่าขายเบี้ยประกันได้เฉลี่ยเพียง 54,000 ดอลลาร์ ส่วนตัวแทนที่วัดได้ระดับ EQ สูง สามารถขายนโยบายเบี้ยประกัน ได้ถึงมูลค่าเฉลี่ย 114,000 ดอลลาร์ เพราะมีความเห็นอกเห็นใจ มีความคิดริเริ่ม และมีความมั่นใจในตนเอง 

ความฉลาดทางอารมณ์ ยังสามารถมีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เมื่อต้องเผชิญกับการตัดสินใจซื้อ นักจิตวิทยารางวัลโนเบล Daniel Kahneman พบว่า ผู้คนค่อนข้างจะตกลงกับคนที่พวกเขาไว้ใจและชอบ ได้มากกว่าคนที่พวกเขาไม่ชอบ แม้ว่านั่นหมายถึง การจ่ายเงินมากขึ้น สำหรับสินค้าที่ด้อยคุณภาพก็ตาม

 

IQ หรือ EQ สำคัญกว่า

เราสามารถเรียนรู้ความฉลาดทางอารมณ์ได้หรือไม่?

หากความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญมาก จะสอนหรือเสริมสร้างมันได้หรือไม่? คำตอบสำหรับคำถามนั้นคือ “ได้” อย่างชัดเจน การศึกษาพบว่า 50% ของเด็กที่ลงทะเบียนในโปรแกรม SEL มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น และเกือบ 40% มีผลการเรียนเฉลี่ยที่ดีขึ้น โปรแกรมเหล่านี้เชื่อมโยงกับ อัตราการพักการเรียนที่ลดลง เพิ่มการเข้าเรียน และลดปัญหาทางวินัย กลยุทธ์ในการสอนความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ การศึกษาลักษณะนิสัย การสร้างแบบจำลองพฤติกรรมเชิงบวก กระตุ้นให้ผู้คนคิดว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร และหาวิธีที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น

 

สุดท้าย ความสำเร็จในชีวิตเกิดจากหลายปัจจัย ทั้ง IQ และ EQ มีบทบาทต่อความสำเร็จทั้งสิ้น แทนที่จะเน้นว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลเหนือกว่า ประโยชน์สูงสุดอาจอยู่ที่การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน นอกเหนือจากการ เสริมสร้างความสามารถทางปัญญา เช่น ความจำและสมาธิแล้ว คุณยังสามารถรับและพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะทางอารมณ์ได้อีกด้วย

 

 

source: verywellmind

Comments

comments