แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 ยังไม่กระเตื้องมากนัก คาดว่าจะขยายตัว 3.0-3.5% ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่น้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ตลาดแรงงานของไทยในปีหน้ายังเติบโตแบบเปราะบาง ส่งผลให้หลายอาชีพเริ่มไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แต่ในทางกลับกันมีหลายสาขาอาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมาก บริษัทต่างๆ พากันเสนอค่าตอบแทนในอัตราสูงลิ่วเพื่อแย่งชิงตัว กรมประชาสัมพันธ์ ได้เปิดเผยลิสต์ 10 สายงานขาดตลาด งานที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด มีสายงานอะไรบ้าง มาดูกัน 

ส่อง 8 สายงานขาดตลาด ตลาดแรงงานต้องการตัวมากที่สุด !!

1.สายงานขาย สายงานขาดตลาด

  รูป ทักษะสำคัญของผู้จัดการฝ่ายขาย – JobCute | เว็บไซต์หางาน สมัครงาน ฝากประวัติ

หลายคนมองว่าอาชีพเกี่ยวกับการตลาดเป็นอาชีพพื้นฐานทั่วไป แต่เป็นตำแหน่งงานที่บริษัทต่าง ๆ เปิดรับตำแหน่งมากที่สุด โดยพนักงานขายเป็นตำแหน่งที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทโดยตรงมากกว่าตำแหน่งงานอื่น ๆ ไม่แปลกที่หลายบริษัทเปิดรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขายเยอะมาก บางบริษัทถึงขั้นเปิดรับกันตลอดทั้งปีเลยทีเดียว 

 

ตัวอย่างอาชีพด้านงานขาย  พนักงานขายหน้าร้าน พนักงานขายออนไลน์ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลสินค้า งานขายประกัน พนักงานขายรถยนต์ และพนักงานขายทางโทรศัพท์ เป็นต้น


2.งานขนส่งและคลังสินค้า

สายงานขาดตลาด

รูป การขนส่งและโลจิสติกส์ (satoasiapacific.com)

เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ ต้องเข้ามาจัดการระบบขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ ทางอากาศ สายงานด้านนี้ยังรวมไปถึงการวางระบบ แผนสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ ควบคุม และการบริหารอีกด้วย ทำให้สายงานด้านการขนส่งและคลังสินค้า เป็นสายงานที่ตลาดแรงงานต้องการตัวสุด ๆ

 

ตัวอย่างอาชีพด้านขนส่งและคลังสินค้า  เจ้าหน้าที่จัดเรียงคลังสินค้า เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า หรือเจ้าหน้าที่จัดการสต๊อก เป็นต้น


3.สายงานไอที

สายงานขาดตลาดรูป ภาษาที่ใช้เขียนโค้ด – We Are Digital Business Partner (wewebplus.com)

เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการทำงานในยุคดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสายงาน IT (Information Technology)  จึงมีความต้องการสูงขึ้นในแต่ละปี  เพราะเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมในการส่งเสริมและสร้างความได้เปรียบในการการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากนี้เทคโนโลยียังสามารถไปแขนงอื่น ๆ ได้อีกมาก จึงเป็นสายงานอีกสายหนึ่งที่สำคัญและตลาดต้องการตัวมากที่สุด

 

ตัวอย่างอาชีพด้านไอที  โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ Web Developer  คอมพิวเตอร์กราฟิก นักออกแบบเว็บ  นักข่าวสายไอที และผู้ดูแลระบบ เป็นต้น


4.สายงานวิศวกร

สายงานขาดตลาด

รูป รู้ก่อนสมัคร วิศวกรรมศาสตร์สาขาไหนบ้าง? ที่ต้องสอบ ใบ กว. ก่อนเข้าทำงาน (campus-star.com)

สำหรับสายงานวิศวกร เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ขาดแคลน เพราะตลาดแรงงานต้องการวิศวกรที่มีทักษะเชิงลึกและทักษะรอบด้านประกอบกัน รวมถึงยังพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้วิศวกรเป็นกลุ่มอาชีพที่ตลาดต้องการสูงมาก เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทต่างประเทศที่มาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต การจัดการโรงงาน การดูแลมาตรฐานของโรงงาน รวมถึงการดูแลระบบเครื่องจักร เครื่องกล เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูง 

 

ตัวอย่างอาชีพวิศวกร  วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศกรขนส่งทางราง และวิศวกรในการวางระบบสัญญาณการเดินรถไฟและควบคุมระบบสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น


5.สายงานช่างเทคนิค

สายงานขาดตลาด

รูป “4 ทักษะ” ที่ช่างเทคนิควิศวกรรมในอุตสาหกรรมการบิน “ต้องมี” | Techsauce

สายงานนี้เปิดรับผู้สมัครจากหลากหลายระดับการศึกษา มีตั้งแต่ ปวช. ปวส. ไปจนถึงปริญญาตรี ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและความรับผิดชอบของงาน โดยลักษณะงานเกี่ยวกับการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับ ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะและไฟฟ้า คำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว ควบคุมตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ซึ่งมีส่วนสำคัญในแรงงานการผลิต ทั้งโรงงาน ออฟฟิศ และหน่วยการผลิตเป็นอย่างมาก เป็นสายงานที่เปิดรับสุด ๆ

 

ตัวอย่างสายงานช่างเทคนิค  ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น


6.สายงานด้านบัญชี 

สายงานขาดตลาด

รูป รับทำบัญชี.COM — หน้าที่ของพนักงานบัญชี มีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง (xn--b3cf3alb5cxfdh8a1v.com)

งานบัญชี ถือว่าเป็นงานที่ยากและจะต้องมีความเป๊ะอย่างที่สุด ทั้งยังเป็นสายงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านในการจัดการ เพราะต้องคอยตรวจสอบสินทรัพย์ และหนี้ รวมไปถึงบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ รวมถึงปิดสรุปงบ เพื่อให้องค์กรนำตัวเลขนี้ไปพัฒนาธุรกิจต่อไป ที่สำคัญ เมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร นักบัญชีนี่แหละคือผู้ที่จัดการส่งเอกสารทั้งหมดที่กรมสรรพากรต้องการ


7.เจ้าหน้าที่การเงิน

รูป ตำแหน่งพนักงานบัญชีมีความหมายกับบริษัทอย่างไร | เรียนรู้การทำบัญชีเบื้องต้นและความรู้เกี่ยวกับวิชาบัญชี (accountingandfinance365.com)

ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม การบริหารจัดการเงิน และสินทรัพย์ต่าง ๆ ของบริษัทถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยผู้ที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้ ก็คือ คนที่ทำงานการเงินนั่นเอง โดยหน้าที่รับผิดชอบขอสายอาชีพนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องการวางบิล ซื้อขาย ทวงหนี้ วางแผนการชำระหนี้ จัดการหนี้สินของบริษัท และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายรับรายจ่าย งานด้านนี้จึงต้องการคนที่นอกจากจะมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและตัวเลขแล้ว ยังต้องเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบอีกด้วย

 

ตัวอย่างสายงานช่างเทคนิค  พนักงานบัญชี 


8.เจ้าหน้าที่ธุรการและการจัดซื้อ

สายงานขาดตลาด

รูป ตอบให้โดน กับ 5 คำถามสุดฮิต ในการสัมภาษณ์งาน – Tonkit360

ธุรการ ถือเป็นอีกหนึ่งสายงานที่แม้จะดูเป็นอาชีพที่ไม่โดดเด่น แต่ความเป็นจริงแล้วคนที่ทำงานในส่วนนี้ถือเป็นกำลังสำคัญของบริษัท เพราะเปรียบเสมือนหน่วยสนับสนุนที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในองค์กรสำเร็จลุล่วงได้อย่างดี มีหน้าที่การดูแลจัดการเอกสาร การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในขณะที่ฝ่ายจัดซื้อ นอกจากจะดูแลเรื่องเอกสารแล้ว ยังต้องดูแลเรื่องของการซื้อขาย และตรวจเช็คราคาอีกด้วย


9.อาชีพบริการลูกค้า/งานต้อนรับ 

สายงานขาดตลาด

รูป งานพาร์ทไทม์โรงแรม “พนักงานต้อนรับ” เงินดีไหม? สมัครยังไง? – SMELeader : เริ่มต้นธุรกิจ, ธุรกิจ SMEs, แฟรนไชส์และอาชีพ

แม้ว่าเทรนด์ธุรกิจจะเปลี่ยนไป แต่องค์กรก็ยังจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกับลูกค้าหรือผู้บริโภค เกี่ยวกับบริการหลังการขาย รวมถึงงาน Call Center เพราะนี่คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าอยู่กับเราไปนาน ๆ และเลือกที่จะใช้บริการกับเราต่อไป


10.อาชีพการตลาดและประชาสัมพันธ์

สายงานขาดตลาด

รูป Blog รวมความรู้,การตลาด,การโฆษณา,การสื่อสาร,กลยุทธ์,เศรษฐกิจ: การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด Marketing Public Relations : MPR (pawit15.blogspot.com)

เป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่ตลาดต้องการเสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ตาม เพราะนักการตลาดและประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ในการสร้างและปฏิบัติกลยุทธ์และแคมเปญการตลาด เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มยอดขายให้องค์กร และยังสามารถนำการตลาดต่างๆที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ต่อได้อีก มีความสร้างสรรค์สุด ๆ โดยการตลาดและประชาสัมพันธ์ทำงานร่วมกับทีมขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ช่องทางโฆษณาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการผู้บริโภค

 

แต่ยังไงแล้วสายงานที่กล่าวมายังไม่ใช่ทั้งหมดของสายงานที่ขาดตลาดนะคะ ทุกสายงาน ทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญ ถึงแม้ว่าทั้งบรรดานิสิตจบใหม่ที่ต่างมองหางานทำ หรือคนทำธุรกิจที่เฝ้ามองว่าทิศทางของการลงทุนต่อแต่นี้จะเป็นอย่างไรจะยังหาสิ่งที่ชอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ  เป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่เครียดและมีความสุขค่ะ 🙂

 

Source credit:การสัมภาษณ์งานออนไลน์ (doe.go.th)

เปิดสายงาน อาชีพที่ขาดแคลน 2565 ตลาดต้องการมากที่สุด (ktc.co.th)

ส่อง 10 “อาชีพ” ขาดแคลน ปี 2565 ที่ ตลาดแรงงาน ต้องการตัวมากที่สุด (komchadluek.net)

Comments

comments