ถ้าอยากออกไป ประเทศน่าอยู่ ต้องมาดูการทำวีซ่า ที่สามารถทำให้เราเข้าประเทศนั้น ๆ ได้ เพราะชีวิตอยากเห็นอะไรมากกว่าในไทย แล้วก็กระแสตอนนี้ ที่มีการบอกเคล็ดลับ การออกไปเรียนต่างประเทศ เพื่อเรียนภาษา เพื่อพบเพื่อนใหม่ ๆ หรือไปดูสถานที่ วัฒนธรรมต่าง ๆ Clubsister รวบรวม 5 ประเทศสุดฮิตไว้ให้คุณแล้ว !

  ขอวีซ่า 5 ประเทศน่าอยู่ ต้องทำยังไง เตรียมอะไรบ้างมาดู!  

ประเทศน่าอยู่

1. ประเทศเกาหลี 

การไปประเทศเกาหลีจากเดิม เดินทางจากประเทศไทย ไม่ต้องทำวีซ่า สามารถเข้าไปท่องเที่ยวในเกาหลี ไม่เกิน 90 วัน แต่ด้วยสถาณการณ์ ปัจจุบัน Covid-19 ทำให้การขอวีซ่า ต้องเป็นเรื่องจำเป็นเท่านั้น เช่น ไปศัลยกรรม ไปทำงาน หรือไปเรียน ก็จะสามารถส่ง ขอวีซ่าได้ค่ะ 

เนื่องจาก ทางสถาณทูต เกาหลีใต้ ได้ขอความร่วมมือ งดการขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อลดจำนวนนักท่องเที่ยวลดความเสี่ยง กับความระบาดของโรค ทำให้ช่วงนี้ จะขอวีซ่าค่อนข้างยากค่ะ 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ขอแบบ form การวีซ่า พร้อมกับเตรียมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป ที่สำคัญคือ พื้นหลังสีขาวแล้วก็ ต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 2. Passport ของผู้ขอยื่น และ สำเนา 1 ชุด
 3. ค่าธรรมเนียม หน่วยเงินเป็นบาท
 4. เอกสารตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน มีอาการหนาวสั่น ปวดศรีษะ มีน้ำมูก ฯลฯ
 5. เอกสารยินยอมกักตัว
 6. เอกสารรับรอง สุขภาพ ( ต้องกรอกเอกสารวันที่สมัคร และวันที่มารับวีซ่า )

สำหรับคนที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยว

 1. หนังสือรับรองจากบริษัทที่ประเทศไทย ( เฉพาะภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่งและเงินเดือน )
 2. หนังสือรับรองจดทะเบียน บริษัท ( เฉพาะกรณีที่ผู้ยื่นวีซ่า เป็นเจ้าของบริษัท ) 
 3. Statement ของผู้ขอวีซ่า อย่างน้อย 6 เดือน และไม่ใช่บัญชีบริษัท ควรมีอย่างน้อย 3-4 หมื่น
 4. หลักฐานการจองโรงแรม
 5. แผนการท่องเที่ยวในแต่ละวัน ( ภาษาอังกฤษเท่านั้น ) 
 6. ในกรณีที่มีคนเชิญ ให้ส่งหน้งสือเชิญ พร้อมกับ รวมถึงสำเนา passport หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ

รวมรายชื่อโรงพยาบาลที่รับตรวจ Covid-19 ให้ผู้เดินทาง Click

สถาณเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย Click

cr. 1


ประเทศน่าอยู่

2. ประเทศญี่ปุ่น

การขอวีซ่าไปญ่ปุ่น โดยปกติแล้ว คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยว ในกรณีที่ไปท่องเที่ยงที่ญี่ปุ่น ไม่เกิน 15 วัน แต่ถ้าต้องการอยู่เกิน 15 วัน จะต้องทำเรื่องการขอวีซ่า 

หากผู้ยื่นประสงค์จะอยู่ที่ญี่ปุ่น เพื่อทำงาน แต่งงาน หรือศึกษา ก็ต้องขอวีซ่าโดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น ในระหว่างการเข้าพักอาศัยในประเทศญี่ปุ่น ( เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น )
 3. ชื่อ ที่อยู่ และ หมายแลขติดต่อ ในระหว่าง ที่พำนัก ในประเทศญี่ปุ่น ( เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่น ๆ ) 
 4. กำหนดการเดินทางชัดเจน ระหว่างที่พัก กับสถาณที่ในญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น

 1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุ การใช้งาน เหลืออยู่
 2. กิจกรรมที่จะเข้าไปทำที่ญี่ปุ่น ต้องถูกกฏหมาย
 3. ต้องพักอยู่ในญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการส่งตัวกลับ 
 5. แบบฟอร์มคำร้องวีซ่า
 6. Passport ที่มีอายุงานมากกว่า 6 เดือน
 7. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2×2 นิ้ว พื้นหลังสีอ่อนหรือขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 8. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงแลละสำเนา 1 ชุด หลักฐานการทำงาน ต่าง ๆ 
 9. สมุดบัญชีเงินฝาก และ statement ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 10. แบบสอบถามการยืนวีซ่า Click

cr. 1

 

ประเทศน่าอยู่

3. ประเทศสวีเดน

ประเทศสวีเดน ที่หลาย ๆ คนอยากไป สำหรับการทำวีซ่าของประเทศนี้ ก็ไม่ยากเลยค่ะ มาอ่านกันว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ( ท่องเที่ยว/ธุรกิจ ) Click
 2. Passport ที่มีอายุไม่ต่ำ อย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่จเดินทางกลับจากสวีเดน 
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. 1 ใบ ถ่ายมาไม่เดิน 6 เดือน
 4. สำเนาประชาชน
 5. หลักฐานการทำงาน จดหมายรับรองจากการทำงาน ภาษาอังกฤษ  จาดหมายการจดทะเบียนธุรกิจ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
 6. statement ย้อนหลัง 3 เดือน + หนังสือรับรองจากธนาคาร
 7. หลักฐานการจองโรงแรม 
 8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 9. ประกันสุขภาพการเดินทาง และ อุบัติเหตุ 

สถานที่ยื่นขอวีซ่าทั้งหมด 14 ประเทศ  Click

cr. 1

ประเทศน่าอยู่

4. ประเทศอเมริกา 

อเมริกา ประเทศที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝัน อยากเดินทางไปทำงาน ตั้งต้นชีวิตใหม่ สำหรับการขอวีซ่าอเมริกานี้ ค่อนข้างมีหลายขั้นตอน ไปดูกันค่ะว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาวไม่มีเงา ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องแต่งการที่ปิกปิดใบหน้า รูปถ่าย 2 x 2 ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูปเพื่อนำไป upload ในแบบ form DS-160 รูปถ่ายต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส pixel ไม่เกิน 1200 x 1200 
 2. กรอกใบสมัคร Form DS-160 Click 
 3. หลังจากกรอกแล้ว ไปทำการจ่ายเงินให้เรียบร้อย พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แล้วนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา เสร็จแล้ว สามารถนัดวันทำวีซ่าได้ ในวันถัดไป พร้อมทั้งต้องทำการ Login แล้วใช้ Virtual Account ID ทำการนัดหมาย ปริ้นท์ใบ Appointment confirmation หลังทำการนัดหมายคิววันสัมภาษณ์  เรียบร้อยแล้ว
 4. passport มีอายุอย่างต่ำ 6 เดือน
 5. หลักฐานการทำงาน
 6. หลักฐานการเงิน Book bank เล่มจริง 

Cr. 1

ประเทศน่าอยู่

5. ประเทศออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย ที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝันว่าวันนึงจะได้ไปเรียนต่อ ไปใช้ชีวิตที่นู้น เป็นเป็นอีกประเทศที่คนเอเชียเยอะมาก ๆ ปัญหาเรื่องของความปลอดภัย จึงค่อนข้างดีสำหรับคนเอเชียอย่างเรา ไปดูการเตรียมตัวขอวีซ่า ของประเทศนี้กันค่ะ 

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว หรือ สีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 3. สำเนา บัตรประชาชน
 4. หลักฐานการทำงาน จดหมายรับรองจากการทำงาน ภาษาอังกฤษ  จาดหมายการจดทะเบียนธุรกิจ หรือ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หลักฐานการเงิน ที่เพียงพอสำหรับการเดินทาง statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 7. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว  แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ

 

cr. 1

Comments

comments