ลุ้นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเรื่องล็อกดาวน์ ล่าสุด! พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ ที่ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีรายงานข่าวว่า “มีมติประกาศ ไม่ล็อกดาวน์ ทั้งประเทศ! และแบ่งโซนพื้นที่เสี่ยงสูง ดังนี้..”

ศบค. ไม่ล็อกดาวน์
ศบค. ไม่ล็อกดาวน์

– พื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด)

หมายถึง พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก คือ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ระดับสูงสุด ซึ่งตอนนี้มีจังหวัดเดียว คือ “จังหวัดสมุทรสาคร” เป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จึงมีการ

 • จำกัดเวลา ปิด-เปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็น
 • ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
 • ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้าย เข้า-ออก จากพื้นที่โดยเด็ดขาด!
 • ควบคุมการ เข้า-ออก ของยานพาหนะ และบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินจำเป็น
 • ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง จุดสกัดและสายตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมการเข้าออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้มาตรการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถ

*งดการจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่จัดกิจกรรมออนไลน์

 

– พื้นที่สีส้ม (พื้นที่ควบคุม)

หมายถึง พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (เฉพาะฝั่งตะวันตก) สมุทรสาคร ราชบุรี และนครปฐม

 • พิจารณาจำกัดเวลา ปิด-เปิด สถานประกอบการที่มีความจำเป็น ตามความเหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมสาธารณะ ที่มีการรวมคนจำนวนมาก ทุกรูปแบบ
 • สถานประกอบการและโรงงานให้เน้นมาตรการป้องกัน โควิด-19 ทั้งในบริเวณโรงงาน รวมถึงที่พักคนงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ
 • ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้าย เข้า-ออก จากพื้นที่ 
 • ประสานจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม
 • เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ ของแรงงานต่างด้าว ที่มีจากพื้นที่สีแดง หากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหนาที่ตำรวจทราบ
 • ใช้มาตรการ Work From Home สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดง ให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 

– พื้นที่สีเหลือง (พื้นที่เฝ้าระวังสูง)

หมายถึง พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ประกอบด้วย 25 จังหวัด

สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี
อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา
ภูเก็ต

เพชรบุรี  

นครราชสีมา    ปราจีนบุรี

กระบี่

  ขอนแก่น  

ชัยนาท  

อุดรธานี

  พิจิตร  

นครศรีธรรมราช

  สุราษฏ์ธานี  

ประจวบคีรีขันธ์   ชัยภูมิ    นครสวรรค์   อ่างทอง
 • พิจารณาจำกัดเวลา ปิด-เปิด สถานประกอบการตามความเหมาะสม
 • พิจารณาปิด หรือจำกัดเวลา เปิด-ปิด สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการระบาด
 • ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้าย เข้า-ออก จากพื้นที่
 • ประสานจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม
 • ใช้การ Work from Home กับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดง
 • ให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอนหรือปรับเป็นแบบออนไลน์
 • ทุกสถานประกอบการ โรงงาน ยังเปิดดำเนินงานได้ 

 

– พื้นที่สีเขียว (พื้นที่เฝ้าระวัง)

หมายถึงพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ ได้แก่ จังหวัดอื่น ๆ ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ

 

โดยเบื้องต้น รัฐบาลยังยืนยันว่า สามารถควบคุม โควิด-19 ได้ และยืนยันว่าไม่มีการ ล็อกดาวน์ประเทศไทยอย่างแน่นอน แต่ว่าจะมีการพิจารณา ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม เช่น การแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ พื้นที่การควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ต่อไปนี้ขอความร่วมมือทุกคน ขอให้ช่วยดูแลบ้านเมืองให้ปลอดภัย จากการระบาดครั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้โทษใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะคนไทย หรือ แรงงานต่างด้าว ตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีน ก็มีโอกาสระบาดได้อีก แต่เมื่อเกิดประเทศไทยพร้อมจะรับมือ

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) แถลงยืนยันอีกรอบ ย้ำว่าไม่มีการใช้มาตรการ ล็อกดาวน์ประเทศ มีเพียงการแบ่งพื้นที่ ตามสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของเชื้อ โควิด-19 เพื่อกำหนดมาตรการให้เหมาะสม ตามแต่ละสถานการณ์ โดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการตามกรอบที่ ศบค. กำหนด

 

 

ที่มาข้อมูล : thaipost , posttoday

Comments

comments