เริ่มลงทะเบียนกันแล้วเป็นวันแรก 25 มีนาคม 2563 สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์ mea.or.th การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ pea.co.th การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก เพื่อลดการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชม. ไม่มีวันปิดรับ 


ข้อมูลที่ต้องเตรียม ได้แก่

สำหรับบุคคลธรรมดา

  • ชื่อ-นามสกุล
  • ใบแจ้งหนี้ที่มีหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
  • หมายเลขบัตรประชาชน

สำหรับนิติบุคคล

  • ชื่อผู้ประกอบการ
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • เลขทะเบียนการค้า
  • ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ

ขั้นตอนการลงทะเบียน การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย “สำหรับบุคคลธรรมดา” ทำตามดังนี้


ขั้นตอนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

 

ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง https://measy.mea.or.th/refund2020/main.jsf 

1.เลือก “บุคคลธรรมดา”

2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ขั้นตอนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

3.เลือก “ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูล”

4.กรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ/ อีเมล์

ขั้นตอนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

5.ระบุช่องทางรับเงิน มีให้เลือก 5 ช่องทาง

-บัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน

-ธนาคารกรุงไทย กรอกเลขบัญชี

-ธนาคารไทยพาณิชย์ กรอกเลขบัญชี

-ธนาคารกสิกร กรอกเลขบัญชี

-เคาเตอร์เซอร์วิส 7-11 (จำนวนไม่เกิน 50,000 บาท)

6.คลิก “ลงทะเบียน”

7.ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย

ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด ได้ที่ : www.mea.or.th

 


ขั้นตอนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://dmsxupload.pea.co.th/cdp 

1.เลือก “บุคคลธรรมดา”

กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล/ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า/ หมายเลขบัตรประชาชน คลิก “ตรวจสอบข้อมูล”

2.ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

ลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

3.กรอกเบอร์โทรศัพท์ / เลือกช่องทางการรับเงิน และคลิก”ดำเนินการต่อ”

ช่องทางการรับเงิน มีให้เลือก 4 ช่องทาง คือ

-บัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน

-ผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อต้องตรงกันกับผู้ลงทะเบียนรับเงินคืน

-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-ติดต่อรับเงินที่สำนักงานการไฟฟ้า

ลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

4.กรอกหมายเลขพร้อมเพย์ หรือหมายเลขบัญชี ที่เลือกไว้ และคลิก”ยืนยัน”

5.รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน และแจ้งผลการคืนเงิน

ลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

 

ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียด ได้ที่ : www.pea.co.th


การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 


เครดิตภาพและข้อมูล

เว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

Comments

comments