สวัสดีค่าสาวๆ ชาวซิสที่น่ารักทุกคน รู้ไหมคะว่า คนเรานั้นสามารถแยกจำแนกประเภทของบุคลิกภาพได้ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ โดย 16 Personalities หรือ 16 บุคลิกภาพบนโลก ซึ่งเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่น่าสนใจเลยทีเดียว วันนี้ Clubsister มีบทสรุปบุคลิกภาพนี้กับ “ชวนมา เรียนรู้นิสัยคน กับ 16 Personalities กัน – Part 1” บอกเลยว่าน่าสนใจและค่อนข้างตรงเลยทีเดียว อย่ารอช้าไปเริ่มกันเลย

 

“ชวนมา เรียนรู้นิสัยคน กับ 16 Personalities กัน – Part 1”

 

16 Personalities คืออะไร:

เรียนรู้นิสัยคน

ก่อนที่เราจะเริ่มไปเรียนรู้นิสัยคนนั้น เราอยากให้สาวๆ มาทำความรู้จักกับทฤษฎีนี้กันก่อน เราเชื่อว่าสาวๆ หลายคนคงเคยได้ยินตัวอักษรย่อทั้ง 4 ตัวนี้จากการสมัครงาน, สัมภาษณ์งาน หรือแม้กระทั่งการลองเล่น Test ในชีวิตกับ MBTI หรือย่อมาจาก Myers-Briggs Type Indicator
ซึ่งเป็นทฤษฎีในการเรียนรู้ตนเองและผู้อื่น โดยถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1962 ถูกคิดค้นโดย Isabel Briggs Myers และ Katharine C. Briggs ผู้ซึ่งเป็นแม่ของเธอ

โดยทั้งสองคนนี้มีแนวคิดต่อยอดทฤษฎีนี้ มาจากการจำแนกนิสัยของคาร์ล จูง นักจิตวิทยาชื่อดังก้องโลก โดยทฤษฎี MBIT นั้นได้นำไปใช้ทั้งในด้านวิชาการ, การทำงาน และการเรียนรู้ลักษณะนิสัยของตนเองและผู้อื่น ซึ่งแยกกลุ่มคนออกเป็นทั้งหมด 16 ประเภทตาม ตัวอักษรหลักๆ ทั้ง 8 เช่น I (Introvert), E (Extrovert), S (Sensing), N (iNtuition), F (Feeling), T (Thinking), J (Judging) และ P (Prospect) ซึ่งคนหนึ่งคนจะประกอบด้วยตัวอักษรหลัก 4 ตัว โดยแยกออกเป็นกลุ่มตามนี้

เรียนรู้นิสัยคน

 

ประเภทหรือกลุ่มตัวอักษร
1. ลักษณะประเภท: I (Introvert) – E (Extrovert)
2. การรับรู้: S (Sensing) – N (iNtuition)
3. การตัดสินใจ: F (Feeling) – T (Thinking)
4. รูปแบบการดำเนินชีวิต: J (Judging) – P (Prospect)

 

และก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้นิสัยคนทั้ง 16 ประเภทนี้ เราขอให้สาวๆ ลองมาดูความหมายของแต่ละตัวอักษรกันสักนิดว่าเป็นอย่างไร

 • I (Introvert): เป็นกลุ่มคนที่ชอบเก็บตัว มีความสบายใจที่จะอยู่ด้วยตัวเองคนเดียว บางคนอาจชอบเข้างานสังคม หรือ บางคนอาจไม่ชอบงานสังคมก็ได้ เวลาเที่ยวสังสรรค์มักสบายใจในการอยู่แค่กับเพื่อนสนิทหรือคนที่สามารถคุยด้วยได้เท่านั้น ส่วนมากเวลาเหนื่อยล้าหรือต้องการชาร์จแบตพลังชีวิตมักชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวกับตนเอง

 • E (Extrovert): แน่นอน Extrovert เป็นเหมือนขั้วตรงข้ามกับ Introvert พวกเขามักชอบมีลักษณะนิสัยที่ชอบเข้าสังคม อยู่กับโลกภายนอก กล้าแสดงออก เวลาเหนื่อยล้าหรือต้องการพักผ่อนมักชอบออกไปข้างนอก อาจจะเป็นการออกไปเจอโลกภายนอกคนเดียว หรือ ใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงก็ได้

 • S (Sensing): บุคคลผู้ใช้การรับรู้จาก Sense หรือ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เป็นคนที่มองโลกในความเป็นจริง จับต้องได้เท่านั้น

 • N (iNtuition): บุคคลกลุ่มนี้เป็นขั้วตรงข้ามกับ S เพราะมักใช้สัญชาตญาณหรือการรับรู้ของตนเองในการดำเนินชีวิตเป็นหลัก ใช้การคาดเดา, คาดคะเน, การจินตนาการ หรือใช้การคาดเดาสถานการณ์ล่วงเป็นหลัก ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้มักมีจินตนาการและยึดติดในอุดมการณ์ จนบางครั้งอาจไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงเท่าไร

  เรียนรู้นิสัยคน

 • F (Feeling): คนกลุ่มนี้ใช้ทักษะทางด้านอารมณ์และความรู้สึกเป็นหลัก เขามักเข้าใจและมองความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นเป็นสำคัญ เล็งเห็นความปรองดอง รักใคร่กลมเกลียว

 • T (Thinking): แน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้มักใช้ความคิด การพินิจพิจารณาไตร่ตรองตามหลักเหตุและผล ความจริง ถูกและผิด พวกเขายึดมั่น ถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความเป็นจริงเท่านั้น จนบางครั้งก็ขาดการดูแลเอาใจใส่น้ำใจและความรู้สึกของผู้อื่น

 • J (Judging): บุคคลผู้มีรูปแบบการดำเนินชีวิตด้วยการจัดแจง, จัดระเบียบ, ต้องตามแบบแผน หรือรูปแบบในแต่ละวัน มีการวางแผนและคาดเดาเรื่องต่างๆ ได้ดี ซึ่งคนเหล่านี้มักรู้สึกสบายใจหรือดีใจ เมื่อทำตามเป้าหมายหรือทำตามแบบแผนที่ตัวเองวางไว้ได้สำเร็จ

 • P (Prospect): บุคคลผู้ไม่ยึดติดกับกรอบหรือแผนการ เขามักมีความยืดหยุ่นกับหลักการในการดำเนินชีวิต มีการมองหาเส้นทางใหม่หรือค้นพบอะไรต่างๆ ระหว่างการทำงานหรือเดินทางไปหาเป้าหมาย

 

เอาละค่ะและเราก็จะมาเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้นิสัยคนกับ 16 Personalities กัน ก่อนอื่นเลยใครที่เคยทำแบบทดสอบแล้ว สามารถเลื่อนดูเลื่อนอ่านบทวิเคราะห์ได้ แต่หากใครที่ยังไม่เคยทำสามารถเลือกทำแบบทดสอบได้ที่นี่ 16 Personalities (ทำ Test ได้ที่นี่) 

 

Type 1: INTJ – นักออกแบบ

เรียนรู้นิสัยคน

ลักษณะนิสัยโดยรวม: บอกเลยว่าอัตรการที่จะพบบุคคลกลุ่มนี้บนโลกเฉลี่ยแล้วคือ 2% และมักพบในกลุ่มผู้ชายมากกว่าผู้หญิง พวกเขามักเก็บตัวและสนุกกับความอยากรู้อยากเห็น มีความระเบียบรอบคอบ ชอบทำอะไรเป็นแบบเป็นแผน อีกทั้งมีความกระหายการใครรู้ตลอดเวลา

มากไปกว่านั้นนักออกแบบ เป็นเหมือนกลุ่มคนที่ชอบทำอะไรนอกกรอบความคิดหรือขนบธรรมเนียมเดิมๆ พวกเขามักมีความคิดว่า “ความแปลกใหม่และการิเริ่มทำสิ่งที่แตกต่าง” เจ๋งและดีกว่าการทำตามวิธีหรือแบบเดิมๆ พวกเขาเป็นคนที่ชอบวางแผน และหาลูกเล่นใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือสิ่งที่วางไว้เสมอ

เรียนรู้นิสัยคน

จุดแข็ง:

 • มีเหตุผล: พวกเขามักมีเหตุผลและตระหนักรับรู้นึกคิดถึงปัญหาและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ค่อยข้างดี มีความรอบคอบ และ แก้ปัญหาได้จริงเสมอ

 • ผู้ให้ความรู้: อย่างที่กล่าวไปข้างต้นกลุ่มนักออกแบบมักกระหายการเรียนรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และนั่นทำให้เขาชอบที่จะแบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนเองให้กับผู้อื่นเสมอ ไม่เพียงแค่นั้นกลุ่มนักออกแบบยังมีการรับรู้ถึงศักยภาพและทักษะของตนเองเป็นอย่างดี

 • รักอิสระ: กลุ่มนักออกแบบมักเป็นกลุ่มคนที่รักอิสระ ชอบทำงานหรือคิดอะไรเองคนเดียวได้ดี พวกเขามีจุดยืนและความคิดเป็นของตนเอง ไม่เพียงแค่นั้นมีความคิดสร้างสรรค์และมีแรงกระตุ้นในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอๆ

 • มีความหนักแน่น: ในแง่การใช้ชีวิตกลุ่มนักออกแบบเป็นคนที่มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตและความมุ่งมั่นในการทำอะไรซักอย่างที่ชัดเจน พวกเขาจะมีวิสัยทัศน์หรือจุดประสงค์ที่ค่อยข้างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งมองตามหลักในแง่ความเป็นจริงอยู่เสมอ

 

จุดอ่อน:

 • ดื้อรั้น: กลุ่มนักออกแบบ อาจจะเป็นผู้ที่มีความใคร่รู้หรือรอบรู้ แต่พวกเขาไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือคล้อยตามอะไรได้ง่ายๆ อาจเพราะด้วยความที่เป็นคนมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นและเข้าใจศักยภาพตนเองเป็นอย่างดี นั่นทำให้เขาเป็นคนไม่ค่อยเปิดกว้างด้านความคิดเห็นเสียเท่าไร

 • ไร้ความรู้สึก: สำหรับกลุ่มนักออกแบบนั้นการให้ความสำคัญกับเหตุและผลนั้น คือกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิต พวกเขาไม่ใช่พวกที่จะมาเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น

 • วิพากษ์วิจารณ์มากจนเกินไป: ด้วยความที่นักออกเป็นคนที่ทำอะไรทุกอย่างตามความคิดและเหตุผลของตนเองอยู่เสมอ ทำให้บ่อยครั้งที่เวลาเขาเจออะไรที่ขัดต่อความคิดเห็นหรือความรู้สึกของเขา เขามักจะวิจารณ์หรือพูดจาเสียดแทงคนอื่น โดยที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามจะเป็นอย่างไร

 • ไม่ค่อยโรแมนติก: เพราะส่วนมากพวกนักออกแบบมักทำอะไรโดยยึดตามหลักเหตุและผลตลอดเวลา ทำให้บางครั้งเมื่อมีความสัมพันธ์เขาจึงไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร และไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรให้อีกฝ่ายพอใจ จึงทำให้บางครั้งเขารู้สึกหงุดหงิดกับความโรแมนติกต่างๆ

 

Type 2: INTP – นักตรรกะ

เรียนรู้นิสัยคน

ลักษณะนิสัยโดยรวม: อัตราที่จะพบเจอคนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้นั้นพบอยู่ 3% ทั่วโลก โดยนักตรรกะเหมือนเกิดมาเพื่อตั้งคำถามและเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ เขาให้ความสำคัญกับการอยากรู้อยากเห็นอยากลอง พวกเขาดำเนินชีวิตด้วยแบบแผนและระเบียบต่างๆ ที่ตั้งขึ้น
พวกเขาเป็นคนละเอียดและลงลึกแทบจะทุก Detail เลยก็ว่าได้

ในแง่การปรับตัวนักตรรกะสามารถมีความสัมพันธ์และปรับตัวได้ดี และรู้สึกสบายใจมากขึ้น เมื่อพบเจอคนที่มีความคิดหรือความชอบเป็นของตนเอง นักตรรกะมักมีแบบแผนในชีวิตประจำวันของตนเองที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน, ตอนเย็นทานอะไร, วันไหนไปเจอเพื่อน เขาเหมือนคิดและวางแผนอย่างรอบคอบมาเรียบร้อยแล้ว และ “จาก 16 Personalities ทั้งหมด บุคคลิกนี้เป็นคนที่มีความเป็นเหตุเป็นผลมากที่สุด”

เรียนรู้นิสัยคน

จุดแข็ง:

 • เป็นนักวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมและมีความคิดในเชิงนามธรรม: ต้องบอกก่อนเลยว่านักตรรกะนั้น มีความกึ่งกลางระหว่างวิทยาศาสตร์, เลข และ สัจธรรม เขามักมองภาพรวมได้ดี และ สามารถแบ่งส่วนปลีกย่อยต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน พวกเขาเป็นคนฉลาด คิดวิเคราะห์กับสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ

 • เป็นคนเปิดกว้าง: อาจเพราะพวกเขาเป็นคนที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ตลอดเวลา ทำให้เมื่อได้รับความเห็นใดๆ เขามักรับฟังและคิดวิเคราะห์ตามบ่อยครั้ง และเชื่อว่าความคิดทุกคนคือสิ่งที่สำคัญ

 • กระตือรือร้น: ด้วยความที่เป็นคนอยากรู้อยากเห็น, ชอบคิดวิเคราะห์ หรือตั้งคำถามจากสิ่งต่างๆ ตลอดเวลา ทำให้เมื่อนักตรรกะเกิดสนใจเรื่องใดมาแล้วละก็ เขามักจะกระตือรือร้นที่อยากจะทำสิ่งนั้นๆ อยู่เสมอๆ
 • เป็นคนมีจุดมุ่งหมาย: นักตรรกะชอบวิเคราะห์, มีความคิดสร้างสรรค์ และ เป็นคนเปิดกว้างทางด้านความคิด อีกทั้งยังเป็นคนมีแบบแผนในชีวิต ทำให้เมื่อเขาต้องการอยากจะทำอะไรหรืออยากรู้อะไรแล้ว เขามีความเชื่อและความตั้งมั่นในการทำอย่างนั้นจริงๆ โดยต้องผ่านการคิดของตนเองมาแล้ว

 

จุดอ่อน:

 • หวงพื้นที่และแยกตัว: ถึงแม้นักตรรกะจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีในบางครั้งบางคราว แต่ด้วยการที่เป็นคนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลและวิเคราะห์ทุกอย่างตลอดเวลา ทำให้ในบางสถานการณ์ผู้คนเป็นส่วนหนึ่งที่รบกวนความคิดวิเคราะห์ต่างๆ ของเขา หรือพอเจอบุคคลที่ไม่เหมือนตนเองก็จะหมดความสนใจได้ง่าย

 • เย็นชา: บ่อยครั้งที่นักตรรกะวิเคราะห์หรือมองดูเหตุและผล อุดมการณ์หรือแม้กระทั่งความคิดมากเกินไป จนบางครั้งก็ลืมข้อมูลหรือความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นไป ทำให้บางครั้งขาดความเข้าอกเข้าใจคนอื่น

 • ขี้หลงขี้ลืม: หากนักตรรกะได้มีความคิดที่อยากจะทำหรือวิเคราะห์อะไรแล้ว เขาจะอยู่กับความคิดตัวเองตลอดเวลา เหมือนคิดอะไรอยู่ในหัวของตัวเอง จนบางครั้งลืมไปว่าตัวเองต้องทำอะไร เช่น ไปทานข้าว, นอนหลับ หรือ สนใจสุขภาพ เป็นต้น

 • เกลียดกฏเกณฑ์และคำชี้นำต่างๆ: ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบตั้งข้อสงสัยหรือตั้งคำถาม และหาคำตอบกับเรื่องต่างๆ ตลอดเวลา ทำให้นักตรรกะไม่ชอบกฏระเบียบ, ขนมธรรมเนียม หรือ คำชี้แนะต่างๆ ที่มาขีดกรอบทางความคิดของพวกเขา

 

เอาละค่ะ วันนี้เราขอเสนอแค่ 2 บุคลิกภาพและความเป็นมากันก่อนซักเล็กน้อย สัญญาว่าเราจะมาเรียนรู้นิสัยคนกันใหม่กับ 14 Personalities ที่เหลือ บอกเลยว่าครั้งหน้าจัดเต็มแน่นอน ส่วนในบทความนี้ขอขอบคุณมากๆ ที่ติดตามกันนะคะ และ พบกันใหม่ใน Part 2 ค่า 

 

Sources:

Photo Credit: 

Comments

comments