โอเรียนทอล พริ้นเซส และ กตัญญู ขอเป็นตัวแทนคนไทย สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ บุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนเครื่องอุปโภคแก่ 13 โรงพยาบาลและสาธารณสุข ทั่วประเทศที่รองรับผู้ป่วย COVID-19 และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ซื้อเครื่องช่วยหายใจ รวม 2,587,760 บาท

โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู

           โอเรียนทอล พริ้นเซส บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคม และยึดมั่นในปณิธาน สนับสนุนให้ทุกคนดูแลตัวเอง ดูดีในแบบของตัวเอง พร้อมจิตใจที่ดีงาม ขอเป็นตัวแทนคนไทยสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ที่เสียสละและอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือประเทศในยามวิกฤติ แบรนด์โอเรียนทอล พริ้นเซส และแบรนด์กตัญญูหนึ่งในเครือ เอสเอสยูพี สนับสนุนเครื่องอุปโภค อันได้แก่ Oriental Princess Shower Gel, Shampoo, Conditioner, สบู่เหลวล้างมือ Venesse และแปรงสีฟันจากแบรนด์กตัญญู มูลค่ารวม 2,437,760 บาท ให้แก่ 13 โรงพยาบาลและสาธารณสุข ทั่วประเทศ

ที่รองรับผู้ป่วย COVID-19เพื่อใช้ในการดูแลสุขอนามัยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เนื่องจากการปฏิบัติงานของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อไวรัส เครื่องอุปโภคสำหรับชำระล้างทำความสะอาดร่างกายจึงมีความจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละพื้นที่

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานแบรนด์ โอเรียนทอล พริ้นเซส บริจาคเงินสมทบทุน ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ซื้อเครื่องช่วยหายใจทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ไว้ต่อสู้กับสถานการณ์ COVID-19 รับมอบโดย เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท รวมมูลค่าการบริจาคทั้งสิ้น 2,587,760 บาท

            นับว่าลูกค้าโอเรียนทอล พริ้นเซสมีส่วนร่วมและเป็นส่วนสำคัญ ของการบริจาคในครั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าทุกท่านเป็นกำลังสำคัญ ในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ โอเรียนทอลพริ้นเซสด้วยดีเสมอมา และเราหวังว่าจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

 #orientalprincess #keepbeautiful #ผู้หญิงอย่าหยุดสวย#covid19              

โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู

โอเรียนทอล พริ้นเซส และ กตัญญู ขอเป็นตัวแทนคนไทยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

13 โรงพยาบาลและสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภค Oriental Princess Shower Gel , Shampoo , Conditioner , สบู่เหลวล้างมือ Venesse และแปรงสีฟันแบรนด์กตัญญู  ได้แก่

 1. โรงพยาบาลเลิดสิน รับมอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
 2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
 3. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับมอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
 4. โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับมอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 5. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 6. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 7. โรงพยาบาลชลบุรี รับมอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 9. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 10. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 11. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม รับมอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู โอเรียนทอล พริ้นเซส กตัญญู

โดยมีรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ในการมอบแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้

แบรนด์ โอเรียนทอล พริ้นเซส

                       สินค้า

        จำนวน

  มูลค่าต่อชิ้น

       รวม

Passion Flower Shower Cream

385

115

44,275

Enriched Milk Shower Cream

385

115

44,275

Detox Clarifying Shampoo

230

135

31,050

Detox Clarifying Conditioner

230

135

31,050

รวมทั้งสิ้น

1,230

 

155,250

แบรนด์กตัญญู

                   สินค้า

       จำนวน

   มูลค่าต่อชิ้น

      รวม

เว็นเนส กรีน ที คลีนซิ่ง แฮนด์ วอช

230

89

     20,470

ไวซรอย เดอลุคซ์ ซินซ์ 1961 – กรีน

50

59

      2,950

ไวซรอย เดอลุคซ์ ซินซ์ 1961 – บลู

50

59

      2,950

ไวซรอย เดอลุคซ์ ซินซ์ 1961 – พิ้งค์

50

59

      2,950

ไวซรอย เดอลุคซ์ ซินซ์ 1961 – ไวโอเลต

50

59

      2,950

รวมทั้งสิ้น

 

 

     32,270

 

มูลค่าแต่ละโรงพยาบาล หรือสาธารณสุข  187,520 บาท

รวมมูลค่าการบริจาคเครื่องอุปโภค 2,437,760 บาท

 

 

Clubsister

Comments

comments