สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid -19 โดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้อยู่นอกระบบประกันสังคม จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน แม้ว่ารัฐจะเปิดรับลงทะเบียนให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ทุกคน แต่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับเงินเยียวยานะคะ คลับซิสเตอร์จึงติดตามข่าวสาร และสรุปมาให้คลายความสงสัย ว่าอาชีพไหนที่เข้าข่ายบ้างค่ะ

  • แชร์วิธีลงทะเบียน “การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า” ตลอด 24 ชม. ทำครบขั้นตอน เตรียมรับเงินได้เลย

 

มาตรการเยียวยา โควิด-19

 

3 คุณสมบัติ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (ต้องตรงทั้ง 3 คุณสมบัติ ไม่ใช่แค่ข้อใดข้อหนึ่ง)

1.ต้องเป็นแรงงาน, ลูกจ้างชั่วคราว, อาชีพอิสระ

– ลูกจ้างรายวัน, ทำงาน Part-Time, แรงงาน, กรรมกร ฯลฯ

– อาชีพค้าขาย, แม่ค้า, พ่อค้า, ขายของออนไลน์ต่าง, ผู้ผลิตสินค้าที่บ้านขายส่งตามร้านค้า ฯลฯ

– รับจ้างอิสระ, ฟรีแลนซ์, ขับวินมอร์เตอร์ไซค์, คนขับแท็กซี่, แม่บ้าน, Outsource ฯลฯ

2.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 (นายจ้างส่งประกันสังคมให้ลูกจ้าง)

คือ ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 (ส่งประกันสังคมเอง) และมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) สามารถเข้าร่วมโครงการได้

3.ต้องได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

นายจ้างปิดกิจการ, ถูกเลิกจ้าง, ตกงาน, ถูกพักงาน, ถูกลดเงินเดือน หรือ ประกอบอาชีพอิสระในธุรกิจที่ถูกสั่งปิด อาทิ ผับ/บาร์, ร้านทำผม, นวด, สปา, ขายของในตลาดที่ถูกสั่งปิด หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ คือ วินมอเตอร์ไซค์, แท็กซี่, ธุรกิจท่องเที่ยว, ไกด์, มัคคุเทศก์

โดยหน่วยงานภาครัฐจะทำการคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้น ภายใน 7 วันทำการ บางอาชีพ เช่น แม่บ้าน Outsource, ผู้ผลิตสินค้าที่บ้านขายส่งตามร้านค้า อาจใช้เวลาตรวจสอบนานกว่าปกติ

 

มาตรการเยียวยา โควิด-19
ขอบคุณภาพจาก thaipublica.org

คำถามและข้อสงสัยจากข่าวลือ

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ ?

– ไม่ว่าจะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ก็ตาม หากเข้าข่าย 3 คุณสมบัติ ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยา

อาชีพฟรีแลนซ์ที่รับจ้างหลายเจ้า ไม่สามารถระบุชื่อนายจ้างที่ชัดเจนได้ จะทำอย่างไร ?

– อาชีพอิสระ ที่ไม่มีข้อมูลนายจ้าง ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลนี้
แต่หากมีข้อมูลนายจ้าง ต้องกรอกชื่อสถานประกอบการที่ชัดเจน ว่าประกอบธุรกิจจริง ซึ่งทางภาครัฐจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติจากฐานข้อมูลต่อไป

 

มาตรการเยียวยา โควิด-19
ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐออนไลน์

อยู่บ้านเฉยๆ ไม่มีอาชีพ ว่างงาน สามารถรับเงินเยียวได้หรือไม่ ?

– นักเรียน ข้าราชการ เกษตรกร คนว่างงาน  ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้

กรณี ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของประกันสังคม (นายจ้างส่งประกันสังคมให้ลูกจ้าง)

สามารถรับการเยียวยาในระบบประกันสังคมได้

– กรณีผู้ว่างงาน ตกงาน เหตุสุดวิสัย ไม่ได้รับค่าจ้าง จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน

– กรณียังไม่ได้ค่าจ้าง เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐมีคําสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราว จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 60 วัน

 


 

การเข้าร่วมโครงการมาตรการเยียวยา

รัฐจะเปิดลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 เริ่ม 18.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตลอด 24 ชั่วโมง “ไม่มีการปิดรับ” ย้ำกันอีกครั้ง! ทุกคนที่มีอาชีพอิสระ หรือได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกคน หากคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ได้รับเงินภายใน 7 วันทำการ 

สำหรับช่องทางการรับเงินเยียวยา สามารถรองรับได้บัญชีทุกธนาคาร ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่ ตามที่เป็นข่าว

มาตรการเยียวยา โควิด-19
ขอบคุณภาพจาก thaipublica.org

ขอบคุณแหล่งข้อมูล

thaipublica.org

ไทยรัฐ ออนไลน์

เนชั่นทีวี

 

 

Comments

comments