โอเรียนทอล พริ้นเซส จับมือ วทานิกา “โอเรียนทอล พริ้นเซส วีด้า แอนด์ แวนด้า ซิกเนเจอร์ แบ็กส์ ดีไซน์ บาย…