Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Stay connected

Trending News

Lifestyle

อารมณ์พื้นฐาน 6 ประเภท ที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์

มีอารมณ์หลายประเภท ที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น บางครั้งอาจดูเหมือนเราถูกควบคุมโดยอารมณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น ทางเลือกที่เราเลือก การกระทำที่เราทำ และการรับรู้ที่เรามี ล้วนได้รับอิทธิพลจากอารมณ์ ที่เรากำลังประสบในช่วงเวลานั้น โดยในช่วงปี 1970 นักจิตวิทยา Paul…

Lifestyle

มารู้จัก การตอบสนองต่อความกลัว ทั้ง 4 : ต่อสู้! หนี! หยุดนิ่ง! และอ้อนวอน

 “ความกลัว” เป็นส่วนสำคัญของประสบการณ์ของมนุษย์ สมองของเรามีกลไกการเกิดอารมณ์กลัว เพื่อเตือนเราว่าเราอาจตกอยู่ในอันตราย แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรารู้สึกกลัว? สมองของเราใช้ขั้นตอนใดเพื่อให้เราปลอดภัย และเราจะตอบสนองอย่างไร วันนี้ Clubsister จึงอยากชวนมารู้จัก การตอบสนองต่อความกลัว ทั้ง 4…