ลอยกระทง เทศกาลหนึ่งสำหรับบูชาพระแม่คงคา ในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12  คืนวันพระจันทร์เต็มดวง น้ำหนองเต็มตลิ่ง ซึ่งตรงกับวันที่ 27…