โอเรียนทอล พริ้นเซส ภายใต้บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากสารสกัดธรรมชาติ  ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดงานมอบทุนการศึกษาและรางวัลใน โครงการ “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เพื่อตอบแทนสังคม และแสดงความขอบคุณลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซส ผู้มีอุปการคุณที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ซึ่งได้มีการมอบรางวัลให้แก่ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดรุ่น 1 ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม เกียรตินิยมอันดับ 1 และอันดับ 2 รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดรุ่น 3 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์สูงเป็นอันดับหนึ่งในทุกจังหวัด ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 77 ทุนจากทั่วทั้งประเทศ เพื่อสรรค์สร้างบุคลากรคุณภาพด้านการศึกษา   รวมถึงส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่แม่พิมพ์ของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต   

 

Oriental princess

 

Oriental Princess ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบทุนการศึกษากว่า 24 ล้านบาท

 

โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ตอบแทนสังคม  มอบทุนการศึกษากว่า 24 ล้านบาท 77 จังหวัดทั่วประเทศ ในโครงการ “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 มีบัณฑิต นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงเรียนเชิญตัวแทนลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซส เข้าร่วมงาน  เพื่อมีส่วนร่วมในการมอบทุนการศึกษา เพราะลูกค้าสมาชิกของโอเรียนทอล พริ้นเซสเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น 

 

Oriental princess

 

ตลอดระยะเวลา 6 ปี โอเรียนทอล พริ้นเซส ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นรวมเป็นเงินกว่า 24,000,000 บาท  ให้แก่นิสิต นักศึกษา ภายใต้โครงการว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิดตลอดหลักสูตร โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดใด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อต่อยอดวิชาความรู้ให้แก่เยาวชนไทย ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

 

Oriental princess

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sakdibhornssup.org/

#OrientalPrincess #มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ #ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด

 

 

Comments

comments