การลือก ชุดทำงานผู้หญิง สมัยนี้ คำว่าเรียบร้อย เป็นทางการ แทบไม่อยู่ในพจนานุกรมแล้วนะคะซิส! ก็อย่างว่า เกิดเป็นสาวยุคใหม่ จะแต่งธรรมดาได้ยังไง อยากออกไปทำงานแบบอารมณ์ดี ก็ต้อง ชุดทํางานเก๋ๆ สไตล์ Girl…