Plant-based Protein เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับคนรักสุขภาพ ตัวนี้เป็นหนึ่งในอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก สำหรับคนที่ต้องการลดการรับประทานเนื้อสัตว์ ผลิตโดยใช้วัตถุดิบจากพืช ผัก ผลไม้ เห็ด ธัญพืช และถั่ว ซึ่งปัจจุบันนี้…