วัน ๆ หนึ่ง เราพบเจอคนมากมาย ทั้งเพื่อนร่วมงาน ญาติ เพื่อนฝูง แต่มีคนประเภทนึง ที่เรามีโอกาสได้พบเจอ นั้นคือ Toxic People หรือคนเป็นพิษ…