สายเที่ยวตอนนี้ ต้องกระดี๊กระด๊า กันสุดฤทธิ์ หลังจากที่รัฐบาล มีมาตรการผ่อนปรน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมาแล้ว ก็ทำให้ทุกคนพร้อมเหลือเกิน ที่จะออกเดินทาง และ ‘ทะเล’…