“ดวงตา เป็นหน้าต่างของ หัวใจ” ถึงแม้ว่า ในสมัยนี้ หลายๆ คนอาจจะ ไม่ชอบการแต่งหน้าที่ กรีดอายไลเนอร์หนาๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ปฎิเสธไม่ได้ เลยว่า การที่เราจะมี…