สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid -19 โดยเฉพาะลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ผู้อยู่นอกระบบประกันสังคม จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน แม้ว่ารัฐจะเปิดรับลงทะเบียนให้ตรวจสอบสิทธิ์ได้ทุกคน…