คำว่า คิ้ว เป็น มงกุฎของใบหน้า ถ้าจะจริงสุด ๆ เลยค่ะ ยิ่งสมัยนี้ เราแทบจะไม่เห็นใครเปลือยคิ้วเปล่าโดบที่ไม่ได้เขียนคิ้ว ออกจากบ้านเลยจริง ๆ เพราะ การเขียนคิ้ว…