มีสาว ๆ ถามมาว่า ผมบางทําทรงไหนดี ? คะซิส! เพราะไม่ใช่ว่าสาว ๆ ทุกคนจะเกิดมามีผมหนา…