การ รักษาสีผมให้อยู่นาน เป็นสิ่งที่ยากมาก ๆ เชื่อว่าเพื่อน ๆ ที่เคยทำสีผม จะต้องเคยมีประสบการณ์ สีผมหลุด หรือ…