คุณรู้ไหม! คุณสมบัติของ “การรู้จักยืดหยุ่น” พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนต้องมี เพราะถ้าขืนเอาแต่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิม นั่นแปลว่าคุณกำลังเสี่ยง! หากคุณมีวิธีคิดที่เข้มงวดเกินไป แล้วไม่อยากที่จะปรับเปลี่ยน จนสุดท้ายมันเป็นการฝืน เมื่อเห็นถึงข้อเสียความเสี่ยง จากการยึดติดจนไม่ยอมปรับเปลี่ยน คุณอาจได้พบว่าตัวเองต้องหา…