ปัญหาน้องสาวของเรานี่เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยจริง ๆ เพราะถ้าเราทำความสะอาดไม่ดี ปัญหาพวกกลิ่นอับ กลิ่นปลาเค็ม คัน แบคทีเรีย เชื้อรา มีตกขาวนี่ตามมาเป็นขบวนเลยค่ะ…