เพราะการเพิ่มเสน่ห์ด้วย “น้ำหอม” จัดเป็นแรงดึงดูดชั้นเยี่ยม ที่จะช่วยทำให้คนรอบข้าง สัมผัสถึงเสน่ห์ในตัวคุณเพิ่มขึ้นได้ ความหอมของน้ำหอม ที่โปรยกลิ่นจากตัวเราออกไป จะกระตุ้นผู้อยู่ใกล้เกิดสัมผัสทางอารมณ์ และความรู้สึกถึงความหอมของน้ำหอม และถ้าเป็นน้ำหอมกลิ่นไร้เพศ อย่างน้ำหอม UNISEX ยิ่งคุ้มค่าต่อการตำมาก…