ต้องขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ ทุกคนนะคะ ที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรค การอ่านหนังสือข้ามวันข้ามคืน! อย่างหนักหน่วง สอบไฟนอลผ่านมาได้! จนสำเร็จการศึกษา ในวันสำคัญอย่างวันปริญญาแบบนี้ แน่นอนว่าสาว ๆ…