ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะในการทำงานที่จำเป็น เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ! ทักษะที่สำคัญนี้ ยังคงถูกประเมินค่าต่ำเกินไป และหลายครั้งกลับถูกมองข้ามไป แต่ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่อยากได้ดี อยากก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เราบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสม ที่จะให้ความสำคัญกับ ความฉลาดทางอารมณ์ในที่ทำงาน ความฉลาดทางอารมณ์คืออะไร? ความฉลาดทางอารมณ์…