เริ่มลงทะเบียนกันแล้วเป็นวันแรก 25 มีนาคม 2563 สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์ mea.or.th การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ pea.co.th การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)…