เทรนด์กระเป๋าใบจิ๋วเป็นกระแสนิยมมานานหลายปี จนมาปี 2022 กระเป๋าใบเล็กใบเล็กยังเป็นที่ต้องการของสาว ๆ มากมาย ถึงแม้ว่า กระเป๋าแบรนด์เนมใบจิ๋ว  จะเป็นอะไรที่ใส่อะไรไม่ค่อยได้จริง ๆ จริง ๆ แล้วกระเป๋าแบบนี้ใช้ห้อยเป็นแบบแอคเซสซอรี่…