สวัสดีคะซิส >< ช่วงนี้เชื่อว่าสาว ๆ หลายคนต้องหยุดทำงาน หรือทำงานอยู่บ้าน (Work form…