เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา เฮฮัลเล ฮัลเลวังกา  จีนี่ จ๊ะ จีนี่ จ๋า ออกมา … กำลังเป็นกระแส มาแรงมาก ๆ…