Clubsister เชื่อว่าช่วงนี้คงไม่มีสาวๆน้องซิสคนไหนไม่เห็นโมเมนต์ขอแต่งงานของสอง 2 สาว Lucky in love อย่าง ‘ศรีริต้า เจนเซ่น’ และ ‘นาตาลี เจียรวนนท์’…