ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ! สวัสดีวันปีใหม่จีนค่าซิส!! แน่นอนว่า วันตรุษจีน แบบนี้ นอกจากที่เรา จะนึกถึงอั่งเปาซองโต ๆ กันแล้ว อีกอย่างหนึ่ง ที่สาว ๆ…