เรื่องของกลิ่นเป็นเรื่องที่ผู้หญิงอย่างเรา ๆ ต้องใส่ใจนะคะซิส เพราะถ้าหน้าสวย แต่งตัวดี แต่มีกลิ่นใต้วงแขน ก็ทำให้เราไม่น่าเข้าใกล้ ดังนั้นจึงต้องหาพวกโรลออน หรือสเปรย์ระงับกลิ่นกายมาใช้เนอะ แต่หลายคนก็อาจแพ้สารเคมีที่อยู่ในโรลออน จึงอยากมองหาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาใช้ ซึ่ง “สารส้ม”…