ใชีชีวิต ในกรุงเทพ ทั้งวันของเรา ก็ต้องอยู่กับตึกสูง ๆ ผู้คนแออัด และ การเดินทางที่เร่งรีบ บางทีก็อยากนั่งชิล ๆ มองต้นไม้ สูดอากาศปลอดโปร่งบ้าง วันนี้…