Hello Girl!! Christmas is Coming เย้ๆ ก่อนอื่น #Try&Tell ขออธิษฐานกับซานต้าเผื่อสาวๆ Clubsister ทุกคนให้มีความสุขกันมากๆยิ่งขึ้นในปี 2019 และที่สำคัญขอให้สาวๆสวยขึ้นทุกวันๆเลยค่ะ…