สถานการณ์ตอนนี้ ไม่ว่าจะไปทางไหน ก็เจอแต่คนระมัดระวัง เชื้อไวรัสร้ายอย่าง โควิด-19 ทุกคนดูแลตัวเอง กันอย่างเต็มที่ ไหนจะหน้ากากอนามัย ไหนจะเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ที่ใช้กันอย่างไม่ขาด แต่ยอดผู้ติดเชื้อ ที่เพิ่มมากขึ้น…