ช่วงเทศกาล “ตรุษจีน” จะมีกิจกรรมสำคัญที่ประกอบไปด้วย “วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว” ซึ่งวันเที่ยวก็เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างเราให้ความสำคัญ เพราะ “วันเที่ยว” ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ และมักถูกเรียกอีกอย่างว่าเป็น “วันถือ” เพื่อเป็นสิริมงคล…